Operantní podmiňování

29.10.2016 18:43

Chování je tvarováno svými následky

O operantním podmiňování a jeho čtyřech kvadrantech byla řeč v předchozím článku. Nyní si tento typ učení rozebereme trochu podrobněji. Pro názornost začneme schématickým obrázkem:

 

Pozitivní posílení je označováno zkratkou R+ (R z anglického slova reinforcement posílení, + jako matematické znaménko), je následek chování naznačující, že chování je posíleno získáním něčeho, co je pro koně příjemné (zpravidla to bývá potrava, kontakt a podobně). Pozitivně je posíleno např. kopání do dveří boxu v době krmení v případě, že kůň náhodou z netrpělivosti kopne a v zápětí dostane svůj příděl jádra (který by dostal stejně).

 

Negativní trest označujeme zkratkou P- (P z anglického punishment = trest a matematické znaménko -) a znamená, že následkem chování koně je odebrání příjemného podnětu. Četnost chování vedoucího k takovému závěru se bude do budoucna snižovat.

 

Negativní posílení je označováno zkratkou R-. Negativně je posíleno chování, po kterém následovalo odstranění nepříjemného podnětu. Tím je v praxi nejčastěji tlak, ale také například izolace od stáda atd. Negativně je posílena třeba již několikrát zmiňovaná reakce koně na odběr krve. Zvednutím hlavy (nebo stavěním se na zadní) kůň zvětší vzdálenost mezi svým krkem a veterinářem se stříkačkou a tím se zbaví určitého tlaku.

 

Pozitivní trest je označen zkratkou P+, přidání nepříjemného podnětu (fyzický trest).