Deset principů učení

 

1. Trénujte v souladu s kognitivními schopnostmi koně

 

2. Používejte teorii učení korektně

 

3. Používejte snadno rozlišitelné signály

 

4. Tvarujte nové chování

 

5. V jednu chvíli trénujte pouze jedno chování

 

6. Na jeden signál trénujte pouze jednu odpověď 

 

7. Tvořte konzistentní návyky

 

8. Trénujte trvání chování

 

9. Vyvarujte se vyvolání útěkové reakce koně

 

10. Vyvíjejte minimální úsilí potřebné k vyvolání odpovědi